آزمون مردودین ۹۸

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. دسته بندی نشده
  4. chevron_left
  5. آزمون مردودین ۹۸

اطلاعیه جدید : قابل توجه مهندسین گرامی:

باتوجه به اعلام آموزش نظام مهندسی استان، آزمون های مردودین و غائبین که قرار بود در تاریخ ۱۵ اسفند برگزار شود لغو گردیده است و متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

اطلاعیه قبل:

صرفا کسانی مجاز به شرکت و ثبت نام در آزمون مردودین می باشند که دارای شرایط ذیل باشند:

درکلاس  دوره آموزشی مدنظر شرکت نموده ولی در جلسه آزمون “غیبت “و یا “مردود” شده باشند

بدیهیست در صورت عدم احراز شرایط فوق الذکر  ثبت نام منتفی می باشد.

تاریخ آزمون از سوم اسفند ۹۸ به ۱۵ اسفند ماه ۹۸ تغییر یافته است

ساعت ۱۰ صبح

ساختمان شماره دو نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

فهرست