آگهی مزایده اجاره واحد تجاری

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه های امور مالی
  4. chevron_left
  5. آگهی مزایده اجاره واحد تجاری

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی بر اساس مصوبه ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ هیات مدیره در نظر دارد یک باب واحد تجاری طبقه همکف ساختمان اداری خود را واقع در خیابان شهید شیرودی  از طریق آگهی مزایده به شرایط مندرج در عکس به اجاره بگذارد.

فهرست