اطلاعیه( در خصوص ثبت قرارداد مجریان)

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. اطلاعیه( در خصوص ثبت قرارداد مجریان)

اطلاعیه( در خصوص ثبت قرارداد مجریان)

به منظور حفظ سلامتی مهندسین و کارفرمایان و جلوگیری از تجمع افراد در ساعات خاص در سازمان نظام مهندسی ساختمان و عدم تداخل  حضور مراجعه کنندگان کمیته های مختلف سازمان،

کلیه خدمات به مهندسین مجری و ثبت قرارداد مجریان فقط در روزهای شنبه-دوشنبه-چهارشنبه درساعت ۱۵ الی ۱۷ صورت می پذیرد.

فهرست