اطلاعیه در خصوص ضوابط صرفه جویی انرژی در ساختمانها

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. اطلاعیه در خصوص ضوابط صرفه جویی انرژی در ساختمانها

“به استناد ماده ۴ ضوابط صرفه جویی انرژی در ساختمانها مصوب ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ هیئت محترم وزیران،ارائه پایان کار به ساختمانها جدید الاحداث از ابتدای سال ۱۴۰۲ را منوط به رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمانها دانسته و از ابتدای سال ۱۴۰۱ شهرداری ها موظف به درج رده انرژی در گواهی پایانکار ساختمانهای جدیدالاحداث و نصب پلاک گواهی انطباق آن در ورودی ساختمانها می باشند”

فهرست