برگزاری دوازدهمین جلسه کمیسیون نظام پیشنهادات با حضور نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. دسته بندی نشده
  4. chevron_left
  5. برگزاری دوازدهمین جلسه کمیسیون نظام پیشنهادات با حضور نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

جلسه دوازدهم کمیسیون نظام پیشنهادات در سالن جلسات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان سه شنبه هجدهم اردی بهشت ۱۴۰۳ برگزار شد.

در ابتدی این جلسه دباره اقدامات لازم جهت اجرائی شدن نظام‌نامه توسط اعضا حاضر بحث و بررسی شد. پس از آن در خصوص فعال‌سازی کمیته‌های استانی پیشنهادات با استناد به نظام‌نامه ابلاغی مکاتبه شود و از استان‌ها درخواست تشکیل کمیته پیشنهادات، ترکیب آن را به کمیسیون پیشنهادات شورای مرکزی اعلام و اولین جلسه با حضور استان‌ها در شورای مرکزی تشکیل شود.

در ادامه با حضور اعضای هیأت رئیسه الگوریتم لازم برای اخذ پیشنهادات در خصوص تهیه نرم‌افزار پیشنهادات که جزئی از نرم‌افزار جامع شورای مرکزی است، با همکاری استان‌های فعال و واحد انفورماتیک سازمان آماده بهره‌برداری شود. 

این جلسه با بودجه لازم برای کمیته پیشنهادات برای اهدای جوایز به پیشنهادات برتر در بودجه استان‌های مکاتبه شود.

در پایان تاکید شد با توجه به رسالت کمیسیون پیشنهادات و هیأت مشورتی که بازوی مشورتی برای شورای مرکزی به شمار می‌آید،  برای بهبود روند آموزش و کارآمدسازی آن فرآیندهای آموزش و آزمون به‌صورت مرکزی از طرف شورای مرکزی با طراحی مناسب الگوریتم‌ها اجرایی و همانند نرم‌افزار جامع پیگیری شود. 

فهرست