خدمات بیمه

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. خدمات بیمه

ساعات حضور نماینده بیمه تکمیل درمان

قابل توجه مهندسین گرامی نماینده محترم بیمه پارسیان روزهای سه شنبه از ساعت ۹ الی ۱۲ جهت جمع آوری فاکتورها و اسناد پزشکی جهت پرداخت خسارت بیمه تکمیل درمان در دفتر سلامت سازمان حضور بهم رسانید

اطلاعیه

فهرست