خدمات سلامت

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. خدمات سلامت
خدمات ارائه شده در کمیته سلامت سال ۹۸

نوع خدمتمرکز ارائه خدماتتخفیفپروانه دارهاکلیه اعضاخانواده هاتاریخ اعتبار
آزمایش غربالگریآزمایشگاه پاستوررایگانبله---------------------تا پایان سال
آزمایش غربالگریازمایشگاه پارسرایگانبله----------------------تا پایان سال
بینایی سنجیخانم فلورا حیدربیگیرایگانبله-----------نیم بهاتا پایان سال
خدمات پوست و زیباییمطب خانم دکتری عبیری۱۵درصد تخفیفبلهبلهبلهتا پایان سال
دندانپزشکیکلینیک پورسینا۲۰ درصد تخفیفبلهبلهبلهتا پایان سال
دندانپزشکیدکتر خسرو احمدی۱۵درصد تخفیفبلهبلهبلهتا پایان سال
دندانپزشکیکلینیک دکتر الهی۲۰ درصد تخفیفبلهبلهبلهتا پایان سال
دفتر مشاورهمرکز زندگی عاقلانه۲۰ درصد تخفیفبلهبلهبلهتا پایان سال
دفتر مشاورهمرکز مهر اندیش۲۰ درصد تخفیفبلهبلهبلهتا پایان سال
دفتر مشاورهمرکز دکتر بیات۲۰ درصد تخفیفبلهبلهبلهتا پایان سال
فیزیوتراپیپارسیان(خانم انصاری)۲۰ درصد تخفیفبلهبلهبلهتا پایان سال
فیزیوتراپیمدائن(خانم دکتر شهرجردی)۲۰ درصد تخفیفبلهبلهبلهتا پایان سال
فیزیوتراپیتوانا (خانم نوروزی)۲۰ درصد تخفیفبلهبلهبلهتا پایان سال
فیزیوتراپیخانم زنگنه۲۰ درصد تخفیفبلهبلهبلهتا پایان سال
خرید لنز و عینکعینک سازی نیکزاد۲۰ درصد تخفیفبلهبلهبلهتا پایان سال
خرید لنز و عینکعینک سازی حیدربیگی۲۰ درصد تخفیفبلهبلهبلهتا پایان سال
سالن ماساژ و لاغریآرنیکا۱۵-۲۰ درصد تخفیف براساس نوع پکیجبلهبلهبلهتا پایان سال
سالن ماساژ و لاغریبه اندام۲۰ درصد تخفیفبلهبلهبلهتا پایان سال
شنوایی سنجیمرکز خانم ماریا سلطانعلی۲۰ درصد تخفیفبلهبلهبلهتا پایان سال
رادیولوژی دهان ، فک و وصورتدکتر رکسانا رشت چیان۱۰ درصد تخفیفبلهبلهبلهتا پایان سال
خرید لنز و عینکعینک سازی نوین۲۰ درصد تخفیفبلهبلهبلهتا پایان سال

فهرست