خدمات ورزشی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. خدمات ورزشی

“کمیته ورزش و رفاه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی”

باشگاه های ورزشی و استخرهای طرف قرارداد با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

جهت دریافت معرفی نامه به کمیته سلامت، واقع در طبقه دوم ساختمان شماره ۱ سازمان مراجعه کنید.

ردیفرشته ورزشیمکان برگزاریدوره های تمرینساعت برگزاریمسئول هماهنگی
۱تنیس روی میزسالن شهید شمسی پور (روبروی مسجد سیدها)شنبه -دوشنبه-چهارشنبه۱۶.۳۰ - ۱۸پویا رفیعی ۰۹۱۸۳۶۱۰۳۶۰
۲والیبالسالن هپکو شهرصنعتی خیابان پامچالشنبه - دوشنبه۱۹ - ۲۰.۳۰علی حسین آبادی ۰۹۱۸۷۶۷۰۴۱۶
۳فوتسالسالن هپکو شهرصنعتی خیابان پامچالدوشنبه-
چهارشنبه
۲۰.۳۰- ۲۲
۱۹ - ۲۰.۳۰
مصطفی علیشاهی ۰۹۱۸۹۶۲۲۰۹۴
۴بسکتبالسالن ۲۲ بهمن خ امام خمینییکشنبه- سه شنبه۲۱ - ۲۲.۳۰سهیل آل خمیس ۰۹۱۸۱۶۱۶۵۰۳
۵شنااستخر الغدیر(انتهای هپکو)بانوان یکشنبه ها
آقایان پنجشنبه ها
آقایان جمعه ها
۱۶.۴۵ - ۱۷.۴۵
۱۸ - ۱۹.۱۵
۱۸ - ۱۹.۱۵
آرش سماعی ۰۹۱۲۲۱۹۵۱۶۸
۶شنااستخر دانشگاه اراک (فقط ویژه آقایان)یکشنبه ها
چهارشنبه ها
چهارشنبه ها
۱۹.۳۰ - ۲۰.۴۵
۱۹.۳۰ - ۲۰.۴۵
۲۱.۱۵-۲۲.۳۰
آرش سماعی ۰۹۱۲۲۱۹۵۱۶۸
۷شطرنجباشگاه شطرنج پیشگام قلعه
خ شهید بهشتی کوچه حاج آقا شمس
یکشنبه
چهارشنبه
۱۷.۳۰ - ۱۹رضا سعیدی ۰۹۱۸۸۶۳۵۳۷۲
۸کوه پیماییمطابق با تقویم کمیته رفاه و ورزشطبق برنامهطبق برنامهمنصور صیدی ۰۹۱۸۸۶۲۶۸۱۰
۹بدنسازیباشگاه یونیک (بانوان)
باشگاه ستارگان(بانوان)
همه روزه ۸ - ۲۱عبیری ۳۳۱۳۲۲۶۰- داخلی ۲۱۸
۱۰بدنسازیباشگاه پارس پرو
پارس فیت
اطلس
آکادمی خانه ورزش
پارادایس
بیتو
همه روزه۸ - ۲۱عبیری ۳۳۱۳۲۲۶۰- داخلی ۲۱۸
۱۱آکادمی تیر وکمانباشگاه ۵ مرداد همه روزه۱۵.۳۰ - ۲۱خانم ربیعی ۰۹۱۸۹۵۵۳۱۸۷
۱۲رزمیباشگاه شهرداریهمه روزهطبق برنامهفرشید پوربهنام ۰۹۱۸۳۶۸۶۹۰۵

فهرست