خدمات ورزشی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. خدمات ورزشی

“کمیته ورزش و رفاه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی”

ردیفرشته ورزشیمکان برگزاریدوره های تمرینساعت برگزاریمسئول هماهنگی
۱تنیس روی میزسالن شهید شمسی پور (روبروی مسجد سیدها)شنبه -دوشنبه-چهارشنبه۱۶ الی ۱۷.۳۰
۲والیبالسالن دانشگاه امیرکبیرشنبه-
سه شنبه
۲۱ الی ۲۲.۳۰محمد بناعراقی
۰۹۱۸۸۶۳۸۰۸۵
۳فوتسالسالن دانشگاه امیرکبیریکشنبه-
چهارشنبه
۲۰ الی ۲۱.۳۰امید زندی فر
۰۹۱۸۸۶۲۳۵۰۳
۴بسکتبالسالن دانشگاه امیرکبیردوشنبه- پنجشنبه۲۱ الی ۲۲.۳۰سهیل آل خمیس ۰۹۱۸۱۶۱۶۵۰۳
۵شنااستخر برق باختر
(فقط ویژه آقایان)
یکشنبه ها
یکشنبه ها
دوشنبه ها
سه شنبه ها
پنجشنبه ها
۱۹.۳۰تا۲۰.۴۵
۲۱.۰۰ تا ۲۲.۱۵
۲۱.۰۰ تا ۲۲.۱۵
۲۱.۰۰ تا ۲۲.۱۵
۱۶.۰۰ تا ۱۷.۱۵
رامین خلیلی
۰۹۱۸۳۶۱۵۷۱۸
۶شنااستخر هتل امیرکبیر
(فقط ویژه بانوان)
سه شنبه ها
جمعه ها
۱۶.۰۰تا ۱۷.۳۰
۱۱.۳۰ تا ۱۳
رامین خلیلی
۰۹۱۸۳۶۱۵۷۱۸
۷شنااستخر آفتاب ایثار
( ویژه بانوان )
یکشنبه ها۱۵:۳۰ تا ۱۶:۴۵رامین خلیلی
۰۹۱۸۳۶۱۵۷۱۸
۸کوه پیماییمطابق با تقویم کمیته رفاه و ورزشطبق برنامهطبق برنامهحمید ابوالحسنی
۰۹۱۸۳۶۱۲۵۲۷
۹بدنسازیباشگاه طپش برتر(بانوان)
( جهانپناه - جنب فروشگاه رفاه)
باشگاه آرین برتر(بانوان)
( خیابان ملک - طبقات بالای بانک صادرات)
باشگاه یونیک (بانوان)
( کوچه موسوی - جنب پاساژ دیدار - جنب مدرسه ضحی)
باشگاه پارس پرو( آقایان) ( خیابان عضد )
باشگاه اوتانا(آقایان) ( ابتدای خیابان میثم )
باشگاه استار(آقایان) ( زیر پل شهرصنعتی - جنب اداره کار )
باشگاه پارادایس(آقایان) ( بلوار گل ها - جنب تامین اجتماعی )
آکادمی خانه ورزش(آقایان وبانوان) ( دروازه تهران - مجتمع پارس )
همه روزه ۸ - ۲۱عبیری ۳۳۱۳۲۲۶۰- داخلی ۲۱۸
۱۰رزمیباشگاه المپیک ( انتهای خیابان محسنی )همه روزهطبق برنامهفرشید پوربهنام ۰۹۱۸۳۶۸۶۹۰۵
۱۱شطرنجمدرسه شطرنج فیل خوبطبق برنامه مدرسه شطرنجطبق برنامه با ۱۵% تخفیفرامین خلیلی
۰۹۱۸۳۶۱۵۷۱۸
۱۲بدنسازیباشگاه آرین (بانوان)همه روزه۸ - ۲۱عبیری ۳۳۱۳۲۲۶۰- داخلی ۲۱۸
۱۳باشگاه ورزشیباشگاه تکتم ( بانوان )همه روزه۱۵ درصد تخفیف
فهرست