زمان دریافت سررسید پایان سال ۱۴۰۰

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. زمان دریافت سررسید پایان سال ۱۴۰۰

به آگاهی مهندسان می رساند جهت تحویل سررسید سال ۱۴۰۱ به ساختمان شماره ۲ نظام مهندسی تا ساعت ۱۳ امروز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ مراجعه نمائید.

فهرست