فیلم های آموزشی جهت کار با سامانه سپامک

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. فیلم های آموزشی جهت کار با سامانه سپامک

۱) راهنمای ثبت درخواست متقاضیان صدور پروانه اشتغال بکار اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق درگاه ملی مجوزها

۲) راهنمای تکمیل درخواست صدور پروانه مهندسی توسط متقاضی در سامانه سپامک
۳) راهنمای نحوه انصراف از درخواست صدور پروانه، توسط متقاضی در سامانه سپامک
۴) راهنمای نحوه ثبت درخواست تمدید و تغییرات (ارتقا، درج صلاحیت، انتقالی و …) پروانه‌های مهندسی، توسط متقاضی در سامانه سپامک
۵) راهنمای نحوه ثبت درخواست تمدید و تغییرات پروانه معماران تجربی، توسط متقاضی در سامانه سپامک
۶) راهنمای نحوه استعلام ماده ۱۸۶ دارایی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی، توسط متقاضی در سامانه سپامک
فهرست