قابل توجه مهندسین دارای پروانه اشتغال بکار- نمونه مهر

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه های عضویت و صدور پروانه
  4. chevron_left
  5. قابل توجه مهندسین دارای پروانه اشتغال بکار- نمونه مهر

نمونه درست مهر مهندسین- در سراسر استان- مطابق با تصویر ذیل می باشد. لذا ضروری است درصورت عدم انطباق مهر فعلی با نمونه اعلام شده، قبل از مراجعه حضوری به سازمان (جهت ارائه مهر و امضای الکترونیکی) در اسرع وقت نسبت به اصلاح مهر خود اقدام فرمایید.

سایر رشته ها : عمران، تأسیسات مکانیکی، نقشه برداری، شهرسازی، معماری، ترافیک

فهرست