لیست افراد مجاز شرکت در دوره (الزامات هماهنگی ،مدیریت واجرای ساختمان کد ۱۱۶)

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه های آموزش
  4. chevron_left
  5. لیست افراد مجاز شرکت در دوره (الزامات هماهنگی ،مدیریت واجرای ساختمان کد ۱۱۶)

جهت ورود از کشوی اول نام دوره الزامات هماهنگی ،مدیریت واجرای ساختمان کد ۱۱۶)

سپس با وارد کردن نام و نام خانوادگی و رمز ورود عدد ۲۲۲۲

وارد کلاس شوید.

فهرست