لیست افراد مجاز شرکت در دوره: سیستم های مقاوم فلزی بتنی کد ۳۲۴ صلاحیت ارتقاء عمران محاسبات (پایه ۳ به ۲) و کسری نمره ۴۸ و ۴۹ سال ۱۴۰۱

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه های آموزش
  4. chevron_left
  5. لیست افراد مجاز شرکت در دوره: سیستم های مقاوم فلزی بتنی کد ۳۲۴ صلاحیت ارتقاء عمران محاسبات (پایه ۳ به ۲) و کسری نمره ۴۸ و ۴۹ سال ۱۴۰۱
فهرست