نمایندگی آشتیان

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. نمایندگی ها
  4. chevron_left
  5. نمایندگی آشتیان
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱ابوالفضل معصومی هزاوهمدیر نمایندگیعمران
ردیفنام و نام خانوادگیشماره تماس
۱مسلم روان بخش۰۸۶-۳۷۲۲۵۹۹۰

آشتیان، بلوار امام خمینی، نرسیده به پمپ بنزین، شماره تماس ۰۹۱۸۳۶۳۵۶۷۳

مسئول نمایندگی
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱ابوالفضل معصومی هزاوهمدیر نمایندگیعمران
پرسنل
ردیفنام و نام خانوادگیشماره تماس
۱مسلم روان بخش۰۸۶-۳۷۲۲۵۹۹۰
آدرس

آشتیان، بلوار امام خمینی، نرسیده به پمپ بنزین، شماره تماس ۰۹۱۸۳۶۳۵۶۷۳

اخبار

مراسم اعطاء احکام مدیران دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

Representation مراسم اعطاء احکام مدیران دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی با حضور هیات مدیره سازمان، بازرسین و مدیران دفاتر صبح دیروز مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ در سالن اجتماعات ساختمان شماره ۲ سازمان نظام مهندسی برگزار شد.
فهرست