نمایندگی تفرش

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. نمایندگی ها
  4. chevron_left
  5. نمایندگی تفرش
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱رضا احمدیمدیر نمایندگیبرق
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱محبوبه طرخورانیامور اداری و اجرایی۰۸۶-۳۶۲۲۵۶۹۴

خیابان امام خمینی جنب بانک مرکزی ساختمان اداری طبقه ۳ واحد ۴

مسئول نمایندگی
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱رضا احمدیمدیر نمایندگیبرق
پرسنل
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱محبوبه طرخورانیامور اداری و اجرایی۰۸۶-۳۶۲۲۵۶۹۴
آدرس

خیابان امام خمینی جنب بانک مرکزی ساختمان اداری طبقه ۳ واحد ۴

اخبار

مراسم اعطاء احکام مدیران دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

Representation مراسم اعطاء احکام مدیران دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی با حضور هیات مدیره سازمان، بازرسین و مدیران دفاتر صبح دیروز مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ در سالن اجتماعات ساختمان شماره ۲ سازمان نظام مهندسی برگزار شد.
فهرست