نمایندگی خمین

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. نمایندگی ها
  4. chevron_left
  5. نمایندگی خمین
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱علیرضا غفاری زادهمدیر نمایندگیمکانیک
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱محسن حمزه لوییمدیر اجرایی۰۸۶-۴۶۳۴۰۲۱۱
۲رسول خسرویامور مالی۰۸۶-۴۶۳۴۰۲۱۱
۳حبیب اله سرلکخدمات۰۸۶-۴۶۳۴۰۲۱۱

خمین بلوار شهید بهشتی جنب فرمانداری

مسئول نمایندگی
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱علیرضا غفاری زادهمدیر نمایندگیمکانیک
پرسنل
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱محسن حمزه لوییمدیر اجرایی۰۸۶-۴۶۳۴۰۲۱۱
۲رسول خسرویامور مالی۰۸۶-۴۶۳۴۰۲۱۱
۳حبیب اله سرلکخدمات۰۸۶-۴۶۳۴۰۲۱۱
آدرس

خمین بلوار شهید بهشتی جنب فرمانداری

اخبار

مراسم اعطاء احکام مدیران دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

Representation مراسم اعطاء احکام مدیران دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی با حضور هیات مدیره سازمان، بازرسین و مدیران دفاتر صبح دیروز مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ در سالن اجتماعات ساختمان شماره ۲ سازمان نظام مهندسی برگزار شد.
فهرست