نمایندگی دلیجان / نراق

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. نمایندگی ها
  4. chevron_left
  5. نمایندگی دلیجان / نراق
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱محمود نصیریمدیر نمایندگیعمران
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱حسن منصوریمدیر اجرایی۰۸۶-۴۴۲۳۲۸۰۹
۲محمدرضا دلاوریامور اداری۰۸۶-۴۴۲۳۲۸۰۹
۳مرضیه سادات قهاریامور مالی۰۸۶-۴۴۲۳۲۸۰۹

بلوار معلم مجتمع اداری آفتاب

مسئول نمایندگی
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱محمود نصیریمدیر نمایندگیعمران
پرسنل
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱حسن منصوریمدیر اجرایی۰۸۶-۴۴۲۳۲۸۰۹
۲محمدرضا دلاوریامور اداری۰۸۶-۴۴۲۳۲۸۰۹
۳مرضیه سادات قهاریامور مالی۰۸۶-۴۴۲۳۲۸۰۹
آدرس

بلوار معلم مجتمع اداری آفتاب

اخبار

مراسم اعطاء احکام مدیران دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

Representation مراسم اعطاء احکام مدیران دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی با حضور هیات مدیره سازمان، بازرسین و مدیران دفاتر صبح دیروز مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ در سالن اجتماعات ساختمان شماره ۲ سازمان نظام مهندسی برگزار شد.
فهرست