نمایندگی شازند/آستانه/هندودر/مهاجران/توره/شهباز

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. نمایندگی ها
  4. chevron_left
  5. نمایندگی شازند/آستانه/هندودر/مهاجران/توره/شهباز
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱محمود رضوی فرمدیر نمایندگیعمران
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱محبوبه هاشمیامور اجرایی و مالی۰۸۶-۳۸۲۲۵۹۷۴
۲نسیم عاجلوامور بایگانی و اتوماسیون۰۸۶-۳۸۲۲۰۶۷۰

شازند- میدان امام – خیابان امام – طبقه فوقانس لوازم خانگی پلاسکو

کد پسنی: ۲۸۶۱۸۱۹۳۵۸

تلفن: ۰۸۶۳۸۲۲۷۹۰۷

مسئول نمایندگی
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱محمود رضوی فرمدیر نمایندگیعمران
پرسنل
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱محبوبه هاشمیامور اجرایی و مالی۰۸۶-۳۸۲۲۵۹۷۴
۲نسیم عاجلوامور بایگانی و اتوماسیون۰۸۶-۳۸۲۲۰۶۷۰
آدرس

شازند- میدان امام – خیابان امام – طبقه فوقانس لوازم خانگی پلاسکو

کد پسنی: ۲۸۶۱۸۱۹۳۵۸

تلفن: ۰۸۶۳۸۲۲۷۹۰۷

اخبار

مراسم اعطاء احکام مدیران دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

Representation مراسم اعطاء احکام مدیران دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی با حضور هیات مدیره سازمان، بازرسین و مدیران دفاتر صبح دیروز مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ در سالن اجتماعات ساختمان شماره ۲ سازمان نظام مهندسی برگزار شد.
فهرست