نمایندگی محلات

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. نمایندگی ها
  4. chevron_left
  5. نمایندگی محلات
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱مجید عسکری فردمدیر نمایندگیعمران
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱شهلا زارعی محلاتیامور اجرایی۰۸۶-۴۳۲۴۰۰۲۲
۲محمد غیاثیامور اداری۰۸۶-۴۳۲۴۰۰۲۲
۳الهام غضنفریامور مالی۰۸۶-۴۳۲۴۰۰۲۲

محلات بلوار شهید بهشتی کوچه شهید بیدگلی

مسئول نمایندگی
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱مجید عسکری فردمدیر نمایندگیعمران
پرسنل
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱شهلا زارعی محلاتیامور اجرایی۰۸۶-۴۳۲۴۰۰۲۲
۲محمد غیاثیامور اداری۰۸۶-۴۳۲۴۰۰۲۲
۳الهام غضنفریامور مالی۰۸۶-۴۳۲۴۰۰۲۲
آدرس

محلات بلوار شهید بهشتی کوچه شهید بیدگلی

اخبار

مراسم اعطاء احکام مدیران دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

Representation مراسم اعطاء احکام مدیران دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی با حضور هیات مدیره سازمان، بازرسین و مدیران دفاتر صبح دیروز مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ در سالن اجتماعات ساختمان شماره ۲ سازمان نظام مهندسی برگزار شد.
فهرست