نمایندگی کمیجان/خنداب / جاورسیان/ میلاجرد

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. نمایندگی ها
  4. chevron_left
  5. نمایندگی کمیجان/خنداب / جاورسیان/ میلاجرد
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱مسعود خسروبگیمسئول دفترعمران
ردیفنام و نام خانوادگیشماره تماس
۱مسلم روان بخش۰۸۶-۳۷۲۲۵۹۹۰

ابتدای خیابان امام خمینی روبروی ترمینال

مسئول نمایندگی
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱مسعود خسروبگیمسئول دفترعمران
پرسنل
ردیفنام و نام خانوادگیشماره تماس
۱مسلم روان بخش۰۸۶-۳۷۲۲۵۹۹۰
آدرس

ابتدای خیابان امام خمینی روبروی ترمینال

اخبار

مراسم اعطاء احکام مدیران دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

Representation مراسم اعطاء احکام مدیران دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی با حضور هیات مدیره سازمان، بازرسین و مدیران دفاتر صبح دیروز مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ در سالن اجتماعات ساختمان شماره ۲ سازمان نظام مهندسی برگزار شد.
فهرست