همایش مهندسین جدید الورود سال های ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. همایش مهندسین جدید الورود سال های ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

شرکت در این سمینار برای مهندسین جدید الورود سال های ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ که پروانه اشتغال به کار دریافت نموده اند الزامی می باشد

فهرست