پرداخت تعرفه صدور پروانه اشتغال به کار حقیقی و حقوقی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. پرداخت تعرفه صدور پروانه اشتغال به کار حقیقی و حقوقی

“طبق اعلام اداره کل راه و شهرسازی مبنی بر راه اندازی سامانه سراسری پاتمک از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ پرداخت تعرفه صدور پروانه اشتغال به کار حقیقی و حقوقی فقط از طریق سامانه مذکور مورد تائید آن اداره می باشد و پرداخت به صورت فیش واریزی بانکی مورد قبول نمی باشد”:

آدرس سایت: http:///patmak.mrud.ir

فهرست