پروانه کارشناسی ماده ۲۷

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. پروانه کارشناسی ماده ۲۷

* مدارک تمدید پروانه کارشناسی ماده ۲۷:

  • ثبت درخواست کتبی مهندس
  • اصل پروانه کارشناسی ماده ۲۷ قبلی
  • کپی پروانه اشتغال به کار حقیقی متقاضی (دارای اعتبار)
  • دریافت گواهی تاییدیه شورای انتظامی
  • دو قطعه عکس پرسنلی ۳*۴

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست