پیام تبریک

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اخبار
  4. chevron_left
  5. پیام تبریک

جناب آقای دکتر حمزه شکیب

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی)

انتخاب بجا و شایسته جنابعالی که نشان از درایت، لیاقت و توانمندی شما دارد را صمیمانه تبریک و تهینت عرض نموده و رجای واثق داریم تعهد و کارآمدی های برجسته شما نوید بخش دستیابی هر چه بیشترسازمان نظام مهندسی ساختمان به قله های رفیع پیشرفت و توسعه خواهد بود.

دوام توفیقات و مزید عزت و سلامت حضرتعالی  را از خداوند منان مسالت دارد.

                                                                                                                              علیرضا حبیبی  

                                                                                              رئیس سازمان  نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

فهرست