کمیته آمار و انفورماتیک

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته آمار و انفورماتیک

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای مجید ثاقبی
۲آقای خسرو کندی
۳آقای حسن فرهمند پور
۴آقای فرید کوه دانی
۵آقای غلامرضا جهانشالو

مصوبات کمیته

فهرست