کمیته توزیع خدمات مهندسی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته توزیع خدمات مهندسی

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای فرید کوه دانیدبیر کمیته
۲آقای علی فراهانی
۳آقای بهزاد بیگی
۴آقای سیامک بکایینماینده هئیت مدیره
۵آقای جمشید مقدسینماینده هئیت مدیره
فهرست