کارگروه ژئوتکنیک

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کارگروه ژئوتکنیک

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای وحید مومنینماینده هیات مدیره در کمیته
۲آقای دکتر ایمان رئیس زادهرئیس کمیته
۳آقای مهندس امیر جمشیدیدبیر کمیته
۴آقای مهندس غلامرضا زارعیعضو کمیته
۵آقای مهندس مرتضی صیادعضو کمیته
۶آقای مهندس میلاد بادامکیعضو کمیته

 

بخشنامه ها

مصوبات کمیته

No results found

فهرست