کمیته خدمات آزمایشگاهی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته خدمات آزمایشگاهی

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای فرهاد کریمی سنجانی
۲آقای بابک بهرامی
۳آقای سعید امری
۴آقای مجید جمشیدینماینده هیات مدیره

مصوبات کمیته

No results found

فهرست