کمیته دفاتر

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته دفاتر

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای روح اله روشنایینماینده هیات مدیره در کمیته
۲آقای موسی حسنینماینده هیات مدیره در کمیته
۳آقای محمدرضا مقدسیمسئول کمیته
۴خانم ساحل شهبازیدبیر کمیته
۵آقای احسان رضایی
۶آقای محمد پویا
۷آقای علی جوکار
۸خانم ماندانا مجنونی
۹خانم نسیم یاری

 

ساعت برگزاری کمیته

یکشنبه ها ساعت ۱۰/۳۰ الی ۱۲
سالن جلسات ساختمان شماره یک

مصوبات کمیته

فهرست