کمیته دفاتر

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته دفاتر

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای روح اله روشنایینماینده هیات مدیره در کمیته
۲آقای موسی حسنیمسئول کمیته
۳خانم ساحل شهبازیدبیر کمیته
۴آقای محمدرضا مقدسی
۵آقای احسان رضایی
۶آقای محمد عرب
۷خانم ماندانا مجنونی
۸خانم زهرا عاشوری

 

ساعت برگزاری کمیته

یکشنبه ها ساعت ۱۰/۳۰ الی ۱۲
سالن جلسات ساختمان شماره یک

مصوبات کمیته

ویدئو آموزشی

 

فایل آموزشی ارجاع نقشه توسط دفاتر

فهرست