کمیته دفاتر

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته دفاتر

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای موسی حسنی
۲آقای محمدرضا مقدسی
۳آقای محسن خانجانی
۴آقای فرخ بوذری
۵آقای محمد عرب
۶آقای پویا پارسا
۷آقای احسان رضایی هزاوه
۸آقای ابراهیم دژدارنماینده هیات مدیره

 

مصوبات کمیته

ویدئو آموزشی

 

فایل آموزشی ارجاع نقشه توسط دفاتر

فهرست