کمیته سلامت

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته سلامت

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای وحید مومنینماینده هیات مدیره در کمیته
۲آقای مرتضی حسین آبادی
۳آقای محسن جاویدان
۴آقای عباس مهرابادی
۵خانم پروانه عبیریکارمند سازمان
۶آقای حسن عالیخانی

مصوبات کمیته

No results found

فهرست