کمیته سلامت

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته سلامت

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای وحید مومنینماینده هیات مدیره در کمیته
۲آقای مرتضی حسین آبادی
۳آقای محسن جاویدان
۴آقای عباس مهرابادی
۵خانم پروانه عبیریکارمند سازمان

مصوبات کمیته

No results found

فهرست