کمیته طرح و برنامه

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته طرح و برنامه

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای علیرضا حبیبیریاست سازمان و عضو اصلی کمیته
۲آقای محمد مصطفویعضو اصلی کمیته
۳آقای مجید ثاقبیعضو اصلی کمیته
۴آقای سبکتکین شفقتعضو اصلی کمیته
۵آقای وحید مومنیعضو اصلی کمیته
۶خانم زهرا دهقانیعضو اصلی کمیته
۷آقای محمد مهدی خوش گفتارعضو اصلی کمیته
۸آقای سلیمان منصوریعضو اصلی کمیته
۹آقای ابوالفضل نصیریمدیر طرح و برنامه
۱۰آقای مقداد احمدیمدیر اجرایی
۱۱خانم سارا سالمیکارشناس طرح و برنامه-دبیرجلسه
فهرست