کمیته نقشه برداری و تفکیک

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته نقشه برداری و تفکیک

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای جمشید مقدسیکنترل دفتری
۲آقای حسن ابراهیمیکنترل دفتری
۳آقای بهزاد بیگیکنترل زمینی
۴آقای مجید ترابی کنترل کامپیوتری
۵آقای علی قربانیکنترل زمینی
۶آقای مجتبی مهدویانکنترل زمینی

ساعات برگزاری کمیته

روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ الی ۹:۳۰

مصوبات کمیته

No results found

فهرست