کمیته ورزش و رفاه

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته ورزش و رفاه

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحاتردیفنام ونام خانوادگیتوضیحات
۱آقای پویا رفیعی۷خانم پروانه عبیریکارمند سازمان
۲اقای علی حسین آبادی۸آقای محمدخسرو کندی
۳آقای آرش سماعی۹آقای حسن فرهمندپور
۴آقای مصطفی علیشاهی۱۰آقای سبکتکین شفقت
۵ آقای ابوالفضل حسن زاده۱۱آقای سهیل آل خمیس
۶آقای منصور صیدی۱۲آقای محمدرضا ضیغمینماینده هیات مدیره

مصوبات کمیته

فهرست