کمیته ژئوتکنیک و خدمات آزمایشگاهی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته ژئوتکنیک و خدمات آزمایشگاهی

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای فرهاد کریمی سنجانی
۲آقای سعید امری
۳آقای بابک بهرامی
۴آقای مجید جمشیدینماینده هیات مدیره

 

مصوبات کمیته

No results found

فهرست