کمیته کنترل مضاعف

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته کنترل مضاعف

مسئولین کمیته

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای ابوالفضل زارعیمسوول کمیته

ساعات برگزاری کمیته

همه روزه با حضور آقایان سید ابوالفضل نصیری ، ابوالفضل زارعی و بابک سعید پور

لیست اعضا رشته عمران

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای عمران رحمتی
۲آقای علی ایزدپناه
۳آقای حمیدرضا شمسی
۴آقای محمدرضا اسکندری
۵آقای بابک سعیدپور
۶آقای بهنام شهرجردی
۷آقای محمد موزونی
۸آقای شهریار پیرمرادی
۹آقای مجتبی امیدپور
۱۰آقای حسین صادقی
۱۱آقای سعید شمسی خانی
۱۲آقای وحید سلطانزاده
۱۳آقای احمد خوشدلبازرس شهرستان ساوه

لیست اعضا رشته مکانیک

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای مهرداد آقا کریم علمدار
۲آقای ابراهیم کریمی
۳آقای علی کریم نیا

لیست اعضا رشته معماری

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای احسان عباسی
۲آقای وحید غریبی
۳آقای سینا پزشکیان

لیست اعضا رشته نقشه برداری

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای مجید ترابی
۲آقای محمد مهدی خوشگفتار
۳اقای علی باقری

لیست اعضا رشته برق

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای علی اصغر طاهری آزاد
۲آقای فرید کوه دانی

لیست اعضا کمیته ایمنی

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای مجتبی امیدپور
۲آقای مهدی دانایی فرددبیر کمیته
۳آقای حسین زندیه وکیلی
۴آقای جواد خدادوست
۵

 

مصوبات

فهرست