گروه عمران

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. گروه عمران

لیست اعضای گروه

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای حمیدرضا مظاهریرییس گروه تخصصی
۲آقای محمدرضا مقدسینائب رییس گروه تخصصی
۳آقای فرهاد احمدیدبیر گروه تخصصی
۴آقای داریوش فرخ نیا
۵آقای شهرام مومنی عراقی
۶اقای حسین اسدی

ساعات برگزاری جلسه

سه شنبه هر هفته ساعت ۱۲.۳۰ الی ۱۴.۳۰

چک لیست ها و گزارشات مرحله ایی

چنانچه تاکنون بصورت دستی یا غیره اقدام به ارسال نمونه مهر و امضای صحیح خود ننموده اید لطفا پس از تکمیل فرم مهر و امضا ، آنرا به ایمیل info@markazieng.ir ارسال نمایید.

گزارشات مرحله ایی
چک لیست و فرم ها
نمونه مهر

چنانچه تاکنون بصورت دستی یا غیره اقدام به ارسال نمونه مهر و امضای صحیح خود ننموده اید لطفا پس از تکمیل فرم مهر و امضا ، آنرا به ایمیل info@markazieng.ir ارسال نمایید.

مصوبات گروه

فهرست