گروه عمران

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. گروه عمران

لیست اعضای گروه

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای داریوش فرخ نیارییس گروه تخصصی
۲آقای محمدرضا مقدسینائب رییس گروه تخصصی
۳آقای شهرام مومنی عراقیدبیر گروه تخصصی
۴آقای وحید مومنی
۵آقای فرهاد احمدی
۶آقای حمیدرضا مظاهری
۷اقای حسین اسدی

ساعات برگزاری جلسه

سه شنبه هر هفته ساعت ۱۲.۳۰ الی ۱۴.۳۰

چک لیست ها و گزارشات مرحله ایی

چنانچه تاکنون بصورت دستی یا غیره اقدام به ارسال نمونه مهر و امضای صحیح خود ننموده اید لطفا پس از تکمیل فرم مهر و امضا ، آنرا به ایمیل info@markazieng.ir ارسال نمایید.

گزارشات مرحله ایی
چک لیست و فرم ها
نمونه مهر

چنانچه تاکنون بصورت دستی یا غیره اقدام به ارسال نمونه مهر و امضای صحیح خود ننموده اید لطفا پس از تکمیل فرم مهر و امضا ، آنرا به ایمیل info@markazieng.ir ارسال نمایید.

مصوبات گروه

فهرست