ادامه دوره آشنایی با #شرح وظایف مجری(۸۱۶) استاد مهندس صورتگر

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه های آموزش
  4. chevron_left
  5. ادامه دوره آشنایی با #شرح وظایف مجری(۸۱۶) استاد مهندس صورتگر

? #اطلاعیه / ادامه دوره آشنایی با #شرح وظایف مجری(۸۱۶) استاد مهندس صورتگر در تاریخ جمعه ۳۱ مرداد از ساعت ۹:۰۰ صبح برگزار خواهد شد. ⏱(تاریخ آزمون آنلاین روز چهارشنبه ۵ شهریور – ساعت ۱۶:۰۰ )

فهرست