سئوالات متداول

1-جهت انتقال محل فعالیت در درون استان چه باید کرد؟

به دفتر نمایندگی شهر خود مراجعه نمایید و درخواست انتقالی از شهر ....... به شهر ....... را در دبیرخانه ثبت نمایید. پس از بررسی آخرین وضعیت پروژه های تحت مسئولیت شما توسط دفتر نمایندگی مربوطه در صورت اتمام تمام پروژه ها(و یا تعیین جایگزین) نامه موافقت با انتقالی از طریق اتوماسیون به مرکز ارسال می شود.
1-1اگر درخواست شما انتقال به اراک است باید جهت دریافت و تحویل معرفی نامه به شهرداری اراک صرفا در روز های سه شنبه هر هفته  به واحد صدور پروانه مراجعه نمایید.
1-2 اگر درخواست انتقال از یک نمایندگی به نمایندگی دیگر را دارید نیازی به مراجعه حضوری نیست و نامه انتقالی شما به دفتر نمایندگی مربوطه ارسال خواهد شد.
1-3 اگر درخواست انتقال از اراک به سایر دفاتر نمایندگی دارید پس از ثبت درخواست و بررسی کارکرد در کمیته مجریان و واحد اجرایی نامه انتقال شما از طریق اتوماسیون به دفتر نمایندگی مربوطه ارسال می شود.
1-4 اگر علاه بر درخواست انتقالی درخواست تغییر نوع فعالیت هم دارید :
1-4-1 تغییر نوع فعالیت به مجری : جهت کنترل وضعیت بیمه می توانید یکشنبه هر هفته با در دست داشتن مدارک هویتی به خانم سالمی مراجعه نمایید. در صورت عدم وجود منع قانونی مراحل انتقالی مطابق با موارد فوق انجام می پذیرد.
1-4-2 تغییر نوع فعالیت به نظارت2: در صورت تایید اتمام پروژه های قبلی توسط دفتر نمایندگی یا واحد اجرایی برای فعالین در شهر اراک انتقال محل فعالیت مطابق با موارد فوق انجام می شود.

پاسخ خود را پیدا نکردید؟

درصورتی که پاسخ سئوال خود را پیدا نکردید میتوانید آن را برای ما ارسال کنید تا در اسرع وقت به آن پاسخ دهیم. همچنین با ارسال سئوال خود به ما کمک میکنید تا این صفحه را کامل‌تر کنیم.