سئوالات متداول

2-تعداد اعضای امتیازآور شرکت های مجری حقوقی چند نفر است؟

3 نفر، حداقل 2 مهندس دارای صلاحیت اجرا و نفر سوم مهندس، کاردان یا معمار تجربی
2 مهندس باید عضو هیات مدیره  و شاغل تمام وقت شرکت باشند. (که یکی از آنها مدیرعامل خواهد بود) و نفر سوم باید شاغل تمام وقت شرکت باشد.

3-پایه شرکت مجری حقوقی چگونه تعیین می شود؟

پایه شرکت بر اساس حداقل پایه 2 نفر اصلی شرکت در صلاحیت اجرا محاسبه می شود. بطور مثال در شرکتی که دو نفر اصلی شرکت دارای پایه های همسان در صلاحیت اجرا باشند پایه شرکت هم پایه اعضا خواهد بود اما در شرکتی که پایه دو نفر اصلی متفاوت است مثلا 2 و 1 پایه شرکت 2 خواهد بود.

4-آیا جهت عضویت در شرکت های مجری حقوقی داشتن سابقه کار اجرا الزامی است؟

بله ،ارائه سوابق حرفه ای در امر اجرا اعضای هیات مدیره و سایر شاغلین امتیازآور شرکت حسب مورد بر اساس ماده 6 آئین نامه اجرایی و یا انطباق با لیست بیمه کارهای اجرا شده الزامی می باشد.

5- وضعیت پروژه های ناتمام متقاضیان عضویت در شرکت های حقوقی چه میشود؟

اشخاص حقیقی جهت عضویت در تمام انواع شرکت های حقوقی باید وضعیت پروژه های ناتمام قبلی خود را اعم از نظارت و یا اجرا مشخص نمایند. در صورت تمایل به عضویت در شرکتهای طراح –ناظر امکان انتقال پروژه  های ناتمام نظارتی به شرکت مذکور و در صورت تمایل به عضویت در شرکت های مجری حقوقی امکان انتقال پروژه مجری به شرکت وجود خواهد داشت لیکن در مورد متقاضیان عضویت در شرکت های خدمات آزمایشگاهی پروژه های قبلی فرد باید تکمیل شده باشد یا برای ادامه کار جایگزین تعیین شود.

6- جهت اطلاع از جزئیات بیستر شرکت های مجری حقوقی به کجا مراجعه کنیم؟

سایت سازمان، واحد عضویت و صدور پروانه، پروانه اشتغال به کار حقوقی، مجری حقوقی، بخشنامه ها، اصلاحیه دستورالعمل سازندگان – سال89
لینک مربوطه

7- جزئیات ظرفیت، تعداد طبقات و تعداد کار شرکت های مجری حقوقی در پایه های مختلف به چه صورت می باشد؟

به آدرس زیر مراجعه نمایید:
سایت سازمان، واحد عضویت و صدور پروانه، پروانه اشتغال به کار حقوقی، مجری حقوقی، بخشنامه ها، اصلاحیه دستورالعمل سازندگان – سال 89
ویا
سایت سازمان، واحد عضویت و صدور پروانه، پروانه اشتغال به کار حقوقی، مجری حقوقی، بخشنامه ها،جدول محاسبه ظرفیت مجریان حقوقی سازمان
لینک مربوطه

پاسخ خود را پیدا نکردید؟

درصورتی که پاسخ سئوال خود را پیدا نکردید میتوانید آن را برای ما ارسال کنید تا در اسرع وقت به آن پاسخ دهیم. همچنین با ارسال سئوال خود به ما کمک میکنید تا این صفحه را کامل‌تر کنیم.