همایش آنلاین(وبینار)کشوری: آشنایی با آخرین ویرایش مبحث۹ مقررات ملی ساختمان

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. همایش آنلاین(وبینار)کشوری: آشنایی با آخرین ویرایش مبحث۹ مقررات ملی ساختمان

همایش آنلاین(وبینار)کشوری:  آشنایی با آخرین ویرایش مبحث۹ مقررات ملی ساختمان

دوشنبه۲۱ و چهارشنبه۲۳مهرماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۴

با ارائه مولفین و اعضای کمیته تخصصی مبحث نهم

فهرست