نتایج آزمون کلیه مهندسینی که در آزمون  hse 

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. خدمات آموزش
  4. chevron_left
  5. نتایج آزمون
  6. chevron_left
  7. نتایج آزمون کلیه مهندسینی که در آزمون  hse 

کلیه مهندسینی که در آزمون  hse    کد ۸۱۱-۷مورخ ۹۸/۱۱/۲۱نام مدرس آقای مهندس فرهنگ صورتگر  و آقای مهندس جمشیدی شرکت نموده اند بجز افراد دارای کدملی های زیر بقیه مهندسین   نمره حد نصاب قبولی  را کسب کرده اند.

۰۵۳۴۱۹۹۶۰۷

۰۵۳۴۶۸۱۳۵۲

۰۵۶۹۷۷۱۵۶۰

۰۵۳۳۲۰۳۴۹۱

کلیه مهندسینی که در آزمون  اجرای ساختمانهای فولادی کد ۸۱۱مورخ ۹۸/۱۱/۲۱نام مدرس آقای مهندس وحید مومنی شرکت نموده اند بجز افراد دارای کدملی های زیر  بقیه مهندسین نمره حد نصاب قبولی  را کسب کرده اند.

۰۵۲۰۰۰۱۷۶۱

۰۵۳۲۲۱۲۶۹۱

فهرست