امور بازرسی گاز
کد خبر: 10268
1395.02.17 @ 23:52


سیستم آنلاین درخواست بازرسی گاز-فرآیند خرید و فروش خدمات مربوط به امور بازرسی گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

شرح فرآیند مکانیزاسیون آنلاین ثبت درخواست بازرسی گاز :

امور بازرسی گاز طبق تفاهم نامه فی مابین شرکت ملی گاز، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی به واحد بازرسی گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی واگذار شده است.

کالای بخش امور بازرسی گاز خدمات بوده و شامل طراحی، اجرا و نظارت بر حسن اجرای سیستم های گازرسانی خانگی، تجاری و صنعتی و صدور تأییدیه آنها می باشد.

برای رسیدن به مرحله پرداخت از طریق درگاه اینترنتی روال کار به این صورت می باشد:

جهت ثبت سفارش آنلاین درخواست بازرسی گاز، باتوجه به اخذ نام کاربری و گذر واژه از طریق امور بازرسی گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی، کاربر توسط کلیک بر روی آدرس ذیل به سیستم ورود پیدا می کند:

bazresigaz.arakeng.ir

سپس مراحل مطابق راهنماهای ذیل

راهنمای کارتابل مجریان

راهنمای کارتابل بازرسان

دنبال می شود تا هزینه خدمات امور بازرسی گاز متناسب با حجم کار و مطابق با مصوبات هیأت 4 نفره محاسبه گردد (این مصوبات طی هر سال مطابق با جدول تعرفه بازرسی گاز تعیین می گردد.)

درنهایت با نمایش پیش فاکتور، کاربر جهت پرداخت مبلغ نهایی به درگاه پرداخت اینترنتی اتصال می یابد.

چنانچه غیر از فرآیند فوق اقدامی صورت گیرد هیچ گونه پرداختی به مسئولین ذی ربط امور بازرسی گاز صورت نخواهد گرفت.