اطلاعیه ها و برنامه ها
کد خبر: 10512
1395.10.04 @ 8:07


ثبت نام هیأت های اجرایی شهرستانها

بسمه تعالی

 

« اطلاعیه ثبت نام و انتخابات هیأت اجرایی دفاترنمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در شهرستانها »

به اطلاع اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان شهرستانهای استان می رساند که با توجه به ابلاغ نظام نامه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، انتخابات هیأت اجرایی شهرستانهای استان در دستور کار هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی می باشد که برنامه زمان بندی و شرایط داوطلبین به شرح ذیل به اطلاع اعضای متقاضی می رسد :

شرایط داوطلبین :

1- نداشتن محکومیت انتظامی درجه 3 یا بالاتر در 5 سال گذشته تا پایان مهلت ثبت نام در انتخابات

2- دارا بودن پروانه معتبر اشتغال به کار مهندسی حداقل پایه 2 در رشته های هفت گانه مهندسی ساختمان

3- اقامت حداقل 6 ماه در شهرستان مورد نظر قبل از برگزاری انتخابات

4- تسویه حساب حق عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان تا سال 1395

5- دارای حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی به تشخیص هیأت مدیره

*تأیید صلاحیت داوطلبین در اختیار هیأت مدیره سازمان استان می باشد *

مدارک مورد نیاز :

1-تصویر شناسنامه

2-تصویر کارت ملی

3-دو قطعه عکس

4-فرم درخواست داوطلبی

5-تصویر پروانه اشتغال به کار معتبر

6-گواهی عدم محکومیت شورای انتظامی

7-تصویر کارت عضویت در سازمان نظام مهندسی شهرستان و تأییدیه شهرستان مربوطه

8-گواهی عدم سوء پیشینه

9-رزومه کاری مدیریتی

 

ترکیب اعضای هیأت اجرایی نمایندگی های درجه 2 :

1-       گروه عمران (رشته های عمران ، نقشه برداری و ترافیک)                                   یک نفر

2-      گروه تأسیسات (رشته های برق و مکانیک)                                                         یک نفر

3-      گروه معماری و شهرسازی (رشته های معماری و شهرسازی)                               یک نفر

 


 

ترکیب اعضای هیأت اجرایی نمایندگی های درجه 3 :

دفتر نمایندگی درجه 3 دارای یک مدیر دفتر خواهد بود که توسط هیأت مدیره استان برای مدت یک سال منصوب می گردد و حکم وی توسط رئیس سازمان استان صادر می شود .

وضعیت درجه بندی دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان شهرستانهای استان مرکزی

شهرستانها

شهرهای تابعه

درجه نمایندگی

آشتیان

ـــــ

دفتر رابط

تفرش

ـــــ

دفتر رابط

ساوه

نوبران-غرق آباد

درجه 2

زرندیه

 مامونیه-رازقان-خشکرود-زاویه

دفتر رابط

خمین

قورچی باشی

درجه 2

محلات

نیم ور

درجه 3

دلیجان

نراق

درجه 3

شازند

 مهاجران-توره-هندودر-آستانه-شهباز

درجه 3

خنداب

جاورسیان

دفتر رابط

فراهان

خنجین-ساروق-داودآباد-فرمهین

دفتر رابط

کمیجان

میلاجرد

دفتر رابط

 

توضیحات نحوه اداره دفاتر نمایندگی :

درجه 3:

دارای یک مدیر خواهد بود که توسط هیات مدیره استان برای مدت یک سال منصوب میگردد و حکم وی توسط رئیس سازمان استان صادر می شود.

درجه 2:

دارای هیات نمایندگی متشکل از 3 عضو میباشد،بطوریکه از هر گروه ساختمانی،1 نفر که بیشترین آراء را کسب کرده باشد به عنوان عضو هیات نمایندگی انتخاب میگردد

درجه 1:

دارای هیات نمایندگی متشکل از 5 عضو با ترکیب 2 نفر از گروه عمران،1 نفر از گروه معماری و شهرسازی و 1 نفر از گروه تاسیسات می باشد.عضو پنجم پس از رعایت نصاب فوق،صرفا بر اساس بیشترین آراء کسب شده انتخاب میگردد.

دفتر رابط

هیأت مدیره نظام استان در صورت صلاحدید و به منظور تسهیل هماهنگی ، می تواند در شهرستانهایی که کمتر از 50 نفر عضو دارای پروانه اشتغال به کار دارند نسبت به تأسیس دفتر "رابط" اقدام نماید .

 

جدول زمانبندی ثبت نام داوطلبین کلیه شهرستانها :

روز

تاریخ

برنامه

ساعت

شنبه

95/10/04

آغاز ثبت نام داوطلبین

14:30-8:30

پنجشنبه

95/10/16

پایان ثبت نام داوطلبین

14:30-8:30

پنجشنبه

95/10/23

پایان بررسی مدارک و صلاحیت داوطلبین توسط هیأت مدیره استان

-

یکشنبه

95/11/10

اعلام نتایج قطعی انتخابات دفاتر نمایندگی درجه 2 و انتصاب مدیران دفاتر نمایندگی درجه 3 و دفاتر رابط توسط هیأت مدیره استان

-

جدول زمانبندی برگزاری انتخابات دفاتر نمایندگی درجه 2 ( شهرستانهای خمین و ساوه ):

روز

تاریخ

برنامه

ساعت

شنبه

95/10/25

اعلام نهایی نتایج بررسی صلاحیت داوطلبین توسط هیأت مدیره استان

-

سه شنبه

95/10/28

برگزاری انتخابات شهرستان خمین

19-14

سه شنبه

95/10/28

اعلام نتایج شمارش آراء شهرستان خمین

-

پنج شنبه

95/10/30

برگزاری انتخابات شهرستان ساوه

16-10

پنج شنبه

95/10/30

اعلام نتایج شمارش آراء شهرستان ساوه

-

پنج شنبه

95/11/07

مهلت اعتراض

-

 

* متقاضیان در هریک از شهرستانها به عنوان هیأت اجرایی ، مدیر دفتر نمایندگی و رابط دفاتر می بایست پس از تکمیل ، فرم تقاضا ( موجود در سایت سازمان ) را همراه با مدارک مورد نیاز در زمان مقرر طبق برنامه زمان بندی تحویل هیأت اجرایی انتخاب اعضای نمایندگی شهرستانها مستقر در سازمان استان نمایند.

* مهلت تبلیغات تا 24 ساعت قبل از روز رأی گیری می باشد .

* محل اخذ رأی در شهرستان ساوه و خمین ، سازمان نظام مهندسی ساختمان شهرستان مذکور می باشد .

* مهلت انصراف از کاندیداتوری ، 48 ساعت قبل از برگزاری انتخابات می باشد .

* هرگونه تغییرات در برنامه زمان بندی فوق توسط سایت سازمان اطلاع رسانی خواهد گردید .

* جهت اطلاعات بیشتر به نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی مندرج در کانال رسمی و سایت سازمان نظام مهندسی (www.markazieng.ir) مراجعه شود./


دانلود اطلاعیه فوق

دانلود فرم

دانلود نظام نامه