خریداری سررسید مورد نیاز سال ۱۴۰۱

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. خریداری سررسید مورد نیاز سال ۱۴۰۱

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در نظر دارد نسبت به خریداری سررسید مورد نیاز سال ۱۴۰۱ این سازمان از طریق مناقصه اقدام نماید . لذا از کلیه موسسات ذیربط در شهرستان اراک دعوت به عمل می آید جهت دریافت فرم استعلام مربوطه  تا تاریخ  ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ به واحد رفاه سازمان مراجعه فرمایند .

فهرست