فهرست اصلی
نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت سازمان چیست؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیفخبرنامه پیامکی

جدیدترین اطلاعات را با پیامک دریافت کنید


خبرنامه ایمیلی

با عضویت در خبرنامه سایت از بروز رسانی های سایت آگاه شوید

      + | -
کد مطلب : 9497
تاریخ انتشار : چهارشنبه 7 خرداد 1393

1-ارائه کار مجری به همکاران محترمی صورت میگیرد که در پورتال سازمان حوزه فعالیت آنان "مجری" و یا "طراحی و مجری" توسط واحد اجرائی سازمان تعیین گردیده و عضو شهر اراک باشند

2-مهندسان مجری محترم از ثبت پایه مجری خود در پورتال توسط واحد صدور پروانه اطمینان حاصل فرمایند

3-همکاران محترمی که در سال 1392 نسبت به اخذ کار مجری اقدام کرده اند در صورت صدور گزارش مرحله سوم یا پایانی ثبت شده در شهرداری منطقه جهت آزاد شدن کار در سیستم مکانیزه نسبت به ارائه آن به کمیته اقدام فرمایند.

4-با پیشنهاد کمیته و تصویب کمیته محترم تخصصی عمران از سال 1393 برای فعالیت مجری نیز اعلام سهمیه متناسب خواهد شد.لذا تا اتمام واگذاری کار به همکاران باقیمانده متقاضی فعالیت مجری در سال 1392 سهمیه جدید اعلام نخواهد شد.بدیهی است با توجه به جمع آوری آمار از سال 1390 باقیمانده سهمیه هر مجری برای ارائه کار جدید لحاظ گردیده است.


کلمات کلیدی کمیته مجریان ,