فهرست اصلی
نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت سازمان چیست؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیفخبرنامه پیامکی

جدیدترین اطلاعات را با پیامک دریافت کنید


خبرنامه ایمیلی

با عضویت در خبرنامه سایت از بروز رسانی های سایت آگاه شوید

      + | -
کد مطلب : 9796
تاریخ انتشار : دوشنبه 24 فروردین 1394

لیست عناوین کتب موجود در واحد انتشارات
سازمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزيقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
آخرین ویرایش کلیه مباحث 22 گانه
راهنماي مبحث 9 ، مبحث 13 ، مبحث 16 و مبحث 19
تحلیل داده ها (ویژه عمران محاسبات و نظارت)
گودبرداري و سازه هاي نگهبان
راهنماي جوش و اتصالات جوش
آیین نامه 2800 ویرایش چهارم
رفع ابهامات و شرح روان آیین نامه 2800 ویرایش 4
LRFD طراحی سازه هاي فولادي به روش
ماشین آلات ساختمانی
مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان (ویژه عمران و معماري)
راهنماي قالب بندي بتن آرمه
روش ها و جزئیات اجرایی ساختمان
سري عمران - سازه هاي فولادي (منطبق با مبحث 10)
سري عمران – بارگزاري سازه ها (منطبق با مبحث 6)
سري عمران – سازه هاي بتنی (منطبق با مبحث 9)
سري عمران – مکانیک خاك و مهندسی پی (منطبق با مبحث 7)
سري عمران – تحلیل سازه ها
طراحی سازه هاي فولادي دکتر موسوي دکتر شهري جلد 1 و 2
آموزش هاي کاربردي متره و برآورد هزینه
مسائل مربوط به طراحی و اجراي ساخت و سازها
قانون کار
قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجري
نظام فنی و اجرایی
قوانین صنعت بیمه و مالیات
مدیریت ساخت نظام برنامه ریزي و کنترل پروژه
قوانین و مقررات حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها
قراردادها و شرایط خصوصی و عمومی آنها
چک لیست نظارت بر ایمنی و حفاظت کار
جزئیات اجرایی ساختمان ویژه معماري
اصول و مبانی طرح معماري
مصوبات عالی شوراي شهرسازي و معماري ایران
ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي معلولین
طرح و اجراي تاسیسات مکانیکی (ویژه آزمون نظام مهندسی)
طرح و اجراي تاسیسات برقی (ویژه آزمون نظام مهندسی)
نمونه سوالات آزمون هاي نظام مهندسی عمران نظارت، عمران اجرا، عمران محاسبات
نمونه سوالات آزمونهاي نظام مهندسی معماري نظارت، معماري اجرا
نکات برتر آزمون هاي نظام مهندسی معماري
نمونه سوالات آزمون هاي نظام مهندسی تاسیسات برقی
نمونه سوالات آزمون هاي نظام مهندسی تاسیسات مکانیک
نکات برتر تاسیسات مکانیکی
آزمون هاي نظام نقشه برداري
کلیدواژه هاي عمران اجرا، عمران نظارت، عمران محاسبات
کلیدواژه هاي معماري نظارت، معماري اجرا، معماري طراحی
کلیدواژه تاسیسات مکانیک
کلیدواژه تاسیسات برق
SAP&ETABS تحلیل سوله با نرم افزار
تحلیل و طراحی لرزه اي سازه هاي فولادي
FRP تقویت سازه هاي بتنی مسلح با
دینامیک لرزه اي سازه ها
راهنماي جامع آسانسور و پله برقی جلد 1
راهنماي جامع آسانسور و پله برقی جلد 2
راهنماي جامع آسانسور و پله برقی جلد 3
راهنماي جامع آسانسور و پله برقی جلد 4
اصول مبانی و ایمنی در سرویس و نگهداري آسانسور
مبانی آسانسورهاي کششی و هیدرولیکی
راهنماي سریع طراحی و اجراي تاسیسات مکانیکی
مرجع کامل طرح و اجراي تاسیسات مکانیکی جلد 1
مرجع کامل طرح و اجراي تاسیسات مکانیکی جلد 2
طراحی شبکه هاي آبرسانی
طراحی محاسبات و ترسیم کانال هاي تهویه مطبوع
Carrir طراحی و محاسبات تاسیسات حرارتی و برودتی در
HEC آموزش کاربردي مدل سازي جریان رسوب در
عملیات نقشه برداري
نقشه برداري کاربردي
اصول سیستم هاي مختصات در نقشه برداري
GPS مشاهده و پردازش اطلاعات در
CiVil آموزش کاربردي تحلیل داده هاي مکانی در
نحوه ارزیابی املاك
راهنماي تشریحی آزمون کارشناس رسمی جلد 1
درسنامه آزمون هاي کارشناس رسمی
گذر و نظر (مجموعه شعر طنز، پند و نظر)

-----------------------------------------------------------------

آیین نامه 2800 زیر ذره بین

کلیدواژه جامع کلیه رشته ها

کلیدواژه های توصیفی آزمونهای معماری نظارت-عمران محاسبات-عمران نظارت

اجرای ساختمانهای فولادی ویژه آزمونهای مهندسی عمران

-----------------------------------------------------------------

گودبرداری و سازه های نگهبان ویژه ارتقاء پایه- دکتر اشرفی

-----------------------------------------------------------------

کاربرد آیین نامه 2800 در ETABS

-----------------------------------------------------------------

تحلیل دینامیکی سازه ها در برابر باد و زلزله

ایمنی سازه ها بر پایه نظریه قابل اعتماد

جدول اشتال با ویایش جدید

شرح کامل وظایف، مسئولیت ها و قراردادهای مهندسان طراح و مهندسان ناظر


واحد انتشارات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزي