فهرست اصلی
نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت سازمان چیست؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیفخبرنامه پیامکی

جدیدترین اطلاعات را با پیامک دریافت کنید


خبرنامه ایمیلی

با عضویت در خبرنامه سایت از بروز رسانی های سایت آگاه شوید

      + | -
کد مطلب : 9923
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 مرداد 1394

دانلود فرم درخواست بازدید از آزمایشگاه ص 1


دانلود فرم درخواست بازدید از آزمایشگاه ص 2


دانلود مدارک موردنیاز به منظور تشخیص صلاحیت و صدورپروانه اشتغال به کار شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی ص 1


دانلود مدارک موردنیاز به منظور تشخیص صلاحیت و صدورپروانه اشتغال به کار شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی ص 2


دانلود مدارک موردنیاز به منظور تشخیص صلاحیت و صدورپروانه اشتغال به کار شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی ص 3


دانلود فرم گزارش بازدید اولیه و جمع بندی ارزیابی صلاحیت با محوریت عوامل امتیازآور آزمایشگاه ص 1


دانلود فرم گزارش بازدید اولیه و جمع بندی ارزیابی صلاحیت با محوریت عوامل امتیازآور آزمایشگاه ص 2


دانلود فهرست حداقل وسایل و تجهیزات موردنیاز آزمایشگاه ژئوتکنیک


دانلود فهرست حداقل وسایل و تجهیزات موردنیاز آزمایشگاه بتن ص 1


دانلود فهرست حداقل وسایل و تجهیزات موردنیاز آزمایشگاه بتن ص 2

 

دانلود فهرست حداقل وسایل و تجهیزات موردنیاز آزمایشگاه جوش

 

دانلود حداقل فضای موردنیاز آزمایشگاه

 

دانلود جدول عوامل امتیازآور پرسنل فنی آزمایشگاه برای هر گرایش

 

دانلود فهرست پرسنل فنی آزمایشگاه (عوامل امتیازآور)

 

دانلود کاربرگ خوداظهاری اعضای هیأت مدیره و شاغلین شرکت خدمات آزمایشگاهی


دانلود فرم اعضای هیأت مدیره دارای صلاحیت امتیازآور


دانلود جدول امتیاز شرکت

 

دانلود امتیازدهی شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی برای هر گرایش


دانلود جدول حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال بکار شرکتهای خدامت فنی آزمایشگاهی


آخرین ویرایش 94/05/28