اطلاعیه ها و بخشنامه های خدمات صدور پروانه

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها و بخشنامه های خدمات صدور پروانه

اطلاعیه های خدمات صدور پروانه و اشتغال بکار

فیلم آموزشی شماره یک – ثبت درخواست متقاضیان صدور پروانه اشتغال بکار اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق درگاه ملی مجوزها و سامانه سپامک

پیرو اعلام اداره کل راه و شهرسازی مبنی بر فراهم شدن امکان بارگذاری مدارک در سامانه کشوری سپامک، به اطلاع متقاضیان صدور اولین پروانه (حقیقی…

بخشنامه های صدور پروانه و اشتغال بکار

فهرست