فیلم آموزشی شماره یک – ثبت درخواست متقاضیان صدور پروانه اشتغال بکار اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق درگاه ملی مجوزها و سامانه سپامک

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. فیلم آموزشی شماره یک – ثبت درخواست متقاضیان صدور پروانه اشتغال بکار اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق درگاه ملی مجوزها و سامانه سپامک

پیرو اعلام اداره کل راه و شهرسازی مبنی بر فراهم شدن امکان بارگذاری مدارک در سامانه کشوری سپامک، به اطلاع متقاضیان صدور اولین پروانه (حقیقی و حقوقی) می رساند جهت اطلاع از نحوه بارگذاری مدارک و ثبت درخواست به فیلم آموزشی ذیل مراجعه فرمایید.

حسب بخشنامه شماره ۴۰۰/۲۵۴۲۴ وزارت راه و شهرسازی پرداخت تعرفه های مربوط به صدور، تمدید، ارتقاء و تجدید پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا از طریق سامانه پاتمک به نشانی https://patmak.mrud.ir امکان پذیر می باشد. و هرگونه پرداخت تعرفه مذکور خارج از روش فوق فاقد اعتبار است.

فهرست