نمایندگی زرندیه /زاویه /مامونیه /پرندک / رازقان /خشکرود

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. نمایندگی ها
  4. chevron_left
  5. نمایندگی زرندیه /زاویه /مامونیه /پرندک / رازقان /خشکرود
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱امیر کریمیمدیر نمایندگیبرق
۲مدیر اجرایی شهرستان
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱مصطفی طباطباییامور اداری و اجرایی۰۸۶-۴۵۲۲۰۳۶۴

مامونیه میدان حضرت ولی عصر (عج) (ساعت سابق) ابتدای بلوار امام خمینی (ره) طبقه فوقانی مشاور املاک گودرزی

مسئول نمایندگی
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱امیر کریمیمدیر نمایندگیبرق
۲مدیر اجرایی شهرستان
پرسنل
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱مصطفی طباطباییامور اداری و اجرایی۰۸۶-۴۵۲۲۰۳۶۴
آدرس

مامونیه میدان حضرت ولی عصر (عج) (ساعت سابق) ابتدای بلوار امام خمینی (ره) طبقه فوقانی مشاور املاک گودرزی

اخبار

فهرست