نمایندگی زرندیه /زاویه /مامونیه /پرندک / رازقان /خشکرود

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. نمایندگی ها
  4. chevron_left
  5. نمایندگی زرندیه /زاویه /مامونیه /پرندک / رازقان /خشکرود
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱امیر کریمیمدیر نمایندگیبرق
۲مدیر اجرایی شهرستان
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱مصطفی طباطباییامور اداری و اجرایی۰۸۶-۴۵۲۲۰۳۶۴

مامونیه – بولوار امام خمینی(ره) – نرسیده به مسجد صاحب الزمان (عج) – امام خمینی ۳۳- خیابان شهید شایسته

تلفن امور اداری و اجرایی: ۰۸۶۴۵۲۲۰۳۶۴

تلفن مدیریت: ۰۸۶۴۵۲۲۹۹۳۶

کد پستی: ۳۹۴۱۸۶۴۷۵۸

مسئول نمایندگی
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱امیر کریمیمدیر نمایندگیبرق
۲مدیر اجرایی شهرستان
پرسنل
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱مصطفی طباطباییامور اداری و اجرایی۰۸۶-۴۵۲۲۰۳۶۴
آدرس

مامونیه – بولوار امام خمینی(ره) – نرسیده به مسجد صاحب الزمان (عج) – امام خمینی ۳۳- خیابان شهید شایسته

تلفن امور اداری و اجرایی: ۰۸۶۴۵۲۲۰۳۶۴

تلفن مدیریت: ۰۸۶۴۵۲۲۹۹۳۶

کد پستی: ۳۹۴۱۸۶۴۷۵۸

اخبار

آیین افتتاح دفتر جدید نمایندگی شهرستان زرندیه

دومین دفتر شهرستانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در شهرستان زرندیه به همت هیات مدیره دوره نهم سازمان خریدار شد و با حضور فرماندار ،رییس و اعضا هیات مدیره و مسئولین شهرستان زرندیه در روز چهارشنبه مورخ ۲۸ تیرماه…

مراسم اعطاء احکام مدیران دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

Representation مراسم اعطاء احکام مدیران دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی با حضور هیات مدیره سازمان، بازرسین و مدیران دفاتر صبح دیروز مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ در سالن اجتماعات ساختمان شماره ۲ سازمان نظام مهندسی برگزار شد.
فهرست